Uthyrning fastighetsägare

Som ett av de äldsta företagen inom vår bransch har vi ett innehållsrikt kundregister med bland annat kontaktuppgifter till beslutsfattare samt information om när företags avtalsperiod löper ut såväl som vad de värdesätter i en lokal. I våra uppdrag gör vi inledningsvis en analys av nuläget för att identifiera de möjligheter vi kan utveckla, vi tar fasta på dessa för att utforma varje uppdrag på bästa och effektivaste sätt. Uppdragsgivarens önskemål och förutsättningarna ger varje uppdrag sitt tillvägagångssätt. Förutom tillgången till och bearbetande av vårt kundregister kan det handla om uppsökande via telemarketing såväl som produktion av skyltar på fasad, framtagande av direktreklam med urvalsanalys, annonsering i press samt annonsering på nätet. Det mesta sköts in-house för största möjliga kostnadseffektivitet. För fastighetsägare blir vi den förlängda armen som hjälper till med att etablera kontakter och långsiktiga samarbeten. 

Tillvägagångssätt:
1. Tittar på och fotograferar lokalen samt närområdet.
2. Bearbetar befintliga kunder i vårt register och annonserar via olika kanaler.
3. Vid behov genomför vi riktade aktiviteter såsom telemarketing.
4. Ordnar och genomför visningar med potentiella kunder.
5. Samarbetar med arkitekter och byggare för kostnads- och tidsuppskattning vid anpassningar.
6. Bearbetar och tar fram offert.
7. Ombesörjer hela avtalsförfarandet.