Tjänster

Uthyrning fastighetsägare

Som ett av de äldsta företagen inom vår bransch har vi ett innehållsrikt kundregister med bland annat kontaktuppgifter till beslutsfattare samt information om när företags avtalsperiod löper ut såväl som vad de värdesätter i en lokal.

I våra uppdrag gör vi inledningsvis en analys av nuläget för att identifiera de möjligheter vi kan utveckla, vi tar fasta på dessa för att utforma varje uppdrag på bästa och effektivaste sätt. Uppdragsgivarens önskemål och förutsättningarna ger varje uppdrag sitt tillvägagångssätt. Förutom tillgången till och bearbetande av vårt kundregister kan det handla om uppsökande via telemarketing såväl som produktion av skyltar på fasad, framtagande av direktreklam med urvalsanalys, annonsering i press samt annonsering på nätet. Det mesta sköts in-house för största möjliga kostnadseffektivitet. För fastighetsägare blir vi den förlängda armen som hjälper till med att etablera kontakter och långsiktiga samarbeten.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 1. Tittar på och fotograferar lokalen samt närområdet.
 2. Bearbetar befintliga kunder i vårt register och annonserar via olika kanaler.
 3. Vid behov genomför vi riktade aktiviteter såsom telemarketing.
 4. Ordnar och genomför visningar med potentiella kunder.
 5. Samarbetar med arkitekter och byggare för kostnads- och tidsuppskattning vid anpassningar.
 6. Bearbetar och tar fram offert.
 7. Ombesörjer hela avtalsförfarandet.

Andrahandsuthyrning och överlåtelser

För många företag hinner lokalbehovet förändras med tiden. Det kan finnas många orsaker till det såsom att företag expanderar, eller att det sker en förändring av företagets profil som kräver en annan karaktär och ny adress. Att flytta till nya lokaler kan även bidra till en förändring som skapar mer effektivitet både gällande ytor och arbetsförhållanden. Vi på Komfast hjälper er som vill hyra ut eller överlåta era befintliga lokaler.

Vi är med i hela processen, från marknadsföring till visningar samt att vi hjälper till i kontakten med hyresvärdar. När avtal ska skrivas tar vi fram överlåtelsehandlingar samt andrahandsavtal.

Förvärv och försäljning

Vid försäljning och köp av fastigheter är ni välkomna att kontakta oss för professionell hjälp. Vi strukturerar hela försäljningsprocessen och bistår med värdering såväl som juridisk och ekonomisk rådgivning. Genom den ständiga närvaron på hyresmarknaden vet vi vilka objekt som finns till försäljning, samt att vi har reell kunskap om hyresintäkterna och ger beslutsunderlag med verklighetsförankring. I en försäljningsprocess tar vi fram prospekts, bearbetar potentiella köpare med visningar och genomför transaktionen.

Sökuppdrag

När avtalsperiodens slut börjar närma sig, eller ni kanske befinner er i startgroparna med att etablera er nya verksamhet på marknaden? Nu börjar processen att finna den optimala lokalen. Vi på Komfast arbetar brett över hela marknaden, från de stora aktörernas projektfastigheter såväl som till den lilla privatägda fastigheten. Vi tar fram ett urval lokaler som passar just er. Ni kan sen i lugn och ro utvärdera alternativen, vi ordnar alla visningar på effektivaste sätt, bistår med kunskap om lämpliga anpassningar och är även behjälpliga i förhandlingsprocessen. Tjänsten är i de allra flesta fall dessutom helt kostnadsfri. Kort sagt, vi är din kontakt för nya lokaler.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 1. Intervju för att fastställa ert behov.
 2. Vi tar fram ett antal lämpliga alternativ på nya lokaler.
 3. Ni väljer ut vilka ni vill titta närmare på och vi bokar in visningar.
 4. När ni bestämt er för ett mindre antal att slutförhandla om är vi behjälpliga i förhandlingsprocessen.
 5. Ni tecknar avtal på er nya lokal.